VIP

DAG 1. Nijkerk, Veluwemeer, polder Arkemheen (± 40 km) 37½ km

Polder Arkhemheen, beschermd natuur- en weidevogelgebied, stamt uit de 14e eeuw. Het is daarmee één oudste polders van het land|Nederland. Het is ook één van de meest authentieke. Het landschap heeft haar kleinschaligheid behouden. Er heeft hier geen ruilverkaveling plaatsgevonden zoals in de rest van het land. Hier geen langgerekte lappen grond met kaarsrechte sloten, maar kronkelende watertjes. U ervaart het Nederlandse polderland zoals het ooit was!

Oorspronkelijk mondden in dit gebied beken uit de Gelderse Vallei uit in de Zuiderzee. Overstromingen van dat woeste water deden de “kolken en wielen” ontstaan, de inhammen en plassen. De omgang met het water door de eeuwen is zichtbaar in de sloten, dijken, molens en gemalen.

De natuur tussen Nijkerk en Putten biedt een afwisseling van boerenland|akkers en weiden, heggen en boschages, beken en moerasbossen, blauwgrasland en natte|vochtige heide. Het is deel van landgoed Oldenakker, met landhuis in Engelse landschapsstijl. Ook het coulissenlandschap wordt gekenmerkt door kleinschaligheid. Het land is nog steeds in gebruik, getuige de ambachtelijke zuivelboerderij en schaapskooi. (gelegenheid tot een korte stop)

Onderweg doen we het fraaie boerenkerkdorp Putten aan. (Indrukwekkend is het groen bij het monument voor de ruim vijfhonderd mannen van Putten die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen in kampen, na de befaamde Razzia van Putten.) Korenmolen het Hert nodigt uit tot een foto. Het agrarische karakter van de regio en het is nog te zien in de veel boerderijen, land- en boerderijwinkels die er eigen en streekproducten verkopen (zuivel en vlees van koe, geit, buffel en schaap), een pluktuin (even buiten het dorp) waar bezoekers zelf bloemen, groente en fruit van het land mogen halen.

Het open landschap in de polders langs het Veluwemeer biedt wijdse uitzichten op polders en de kustlijn van de voormalige Zuiderzee. Blikvangers zijn de stoomgemalen Putten en Hertog Reijnhout. Het gemaal Hertog Reijnhout is absoluut een bezoek waard. Bij het bezoekerscentrum aldaar is er de mogelijkheid tot een stop (versnaperingen).

Naar wens is er tijd voor een bezoek aan Nijkerk, in de 18e eeuw tweede stad van de Veluwe. Herenhuizen getuigen van de glorietijd van handel en tabaksteelt. De Grote kerk werd in 2012 verkozen tot mooiste van Nederland.